Filozofie

Kromě rozvoje tělesného citu, svalové síly a kondice Vám Tae Bo nabízí ještě něco navíc. Je tu první část filozofie " Get the first place by your own" - bojuj, zvítěz sám nad sebou, nesrovnávej se s ostatními. Na lekcích Tae Ba si uvědomte, že jste tam sami za sebe, pro svůj vlastní rozvoj a pro uskutečnění svých cílů! Nesrovnávejte se s ostatními! Každý se nachází na jiném stupni tohoto fyzického i duševního rozvoje. Proto trénujte podle svých vlastních možností tak, abyste svoji výkonnostní hranici posouvali dál a dál. Tím však posílíte nejen tělo, ale i ducha. Jak překonáváte sami sebe, roste vaše sebedůvěra. Máte možnost použít tělo jako nástroj k dosažení určitého duševního uvědomění. Prožijte si, jak se můžete malými krůčky přibližovat k cíli a ještě z toho mít radost! Tae Bo dává možnost navrátit se ve sportu k jeho původnímu smyslu - pozitivně rozvíjet svoje tělo i ducha. Ne "být rychlejší, výkonnější, svalnatější, hezčí než ostatní". Na úrovni dnešního vrcholového sportu můžeme vidět, kam takovéto pojetí sportu dospělo. Od snahy být silnější, rychlejší a výkonnější se dostaneme k dopingu a k takovým metodám vedoucím k co nejlepšímu sportovnímu výkonu, že se zdravým způsobem života už rozhodně nemají nic společného. Od snahy být hezčí, štíhlejší nebo svalnatější k umělým vyschlým figurínám a znetvořeným tělům kulturistů. Potom přihlížíme nezdravému soupeření, které ne zřídkavě končí závažnými úrazy na sportovištích. Nakonec oslavujeme vítěze - možná právě toho, který nejlépe nadopoval, nebo nejvíc zhuntoval své tělo. Jeho motivací je často touha po slávě a peníze. A co poražení? Možná trénovali stejně intenzivně, ale bez umělé podpory. Nebo jen víc naslouchali svému tělu… Zaslouží si proto být zatraceni? V Tae Bu máte možnost navrátit se sami k sobě, ke svému cítění a uvědomit si, že ve sportu ani v běžném životě není nutné srovnávat se s ostatními. Vy sami jste jedineční a můžete být lepšími, ale pro svůj vlastní pocit a vlastní rozvoj. Exisuje něco důležitějšího, než co si o Vás myslí ostatní..

Druhá část filozofie "Lose your fear", vztažena k vyššímu stupni Tae Bo - Advanced, se snaží upoutat pozornost k vlastním strachům a obavám, naučit se je rozlišovat, identifikovat a vypořádat se s nimi tak, aby s námi nemohly manipulovat. Handicapem dnešní společnosti je neschopnost jednotlivců dívat se s důvěrou do své budoucnosti a neodůvodněný strach z ní. Často svoje strachy a obavy kompenzujeme tím, že je přehazujeme na svého partnera a okolí. Zároveň si vytváříme přemíru zbytečných obranných mechanizmů, které znamenají zablokování pozitivních, racionálních kroků a zároveň odčerpávají naši energii. Strach ze ztráty partnera řešíme nesmyslnou žárlivostí, strach z nedostatku financí závistí a depresemi…..Vytváření těchto přehnaných obranných mechanizmů podporuje dnešní společnost založená na komerci. Kosmetický a farmaceutický průmysl nám vnucuje strach ze stáří, z celulitidy, z nemocí, které si někdy jeho marketingoví stratégové dokonce sami vymysleli, pojišťovny nám vnucují strach o majetek. Reklama, kosmetika, móda podporují naše strachy a naši závislost na věcech pomíjivých. A opět se tady uplatňuje přizpůsobování, strach z toho, že neuspěji ve srovnání s jinými. Lidé se nejen vzdalují sami sobě, ale prostřednictvím strachu si mnozí sami přivodí nemoc nebo neštěstí. Bohužel je takovéto chování v naši společnosti nejen považováno za normální jev ale dokonce i agresivní reklamou podporováno.

Tato stránka bude již brzy přepracována.