Zlatka

MUDr. Zlata Trumpešová (*1967)

1988 – 1995 1. LF UK Praha, Všeobecné lékařství

2003 – Školení Tae Bo Basic Dortmund, Německo

2003 – Soukromé vzdělávací centrum S. Flandery – Cvičitel zdravotní tělesné výchovy

2005 – Školení Tae Bo Advanced EFPE Praha

2005 – Nutris (Ing. Ivan Mach) – Poradenství pro výživu

2012 – Česká škola aqua aerobiku – Diplom aqua činky a aqua rukavice

2012 – Školení European Spin Gym Basic – ESG

Proč cvičím Tae Bo?

Pohyb se pro mě stal životní potřebou. Je pro mě drogou, která mi dává hodně životní energie, psychické a fyzické pohody. Tae Bo je pro mě zároveň možností, jak si udržet výbornou kondici a zdravě procvičit celé tělo.

Záliby: běh, běžecké lyžování, zdravé vaření a pečení

Motto: Chovej se k ostatním tak, jak si přeješ, aby se oni chovali k tobě.